greenweee companie

0338 100 601 Suna-ne pentru mai multe informatii

Peste 1,500,000 tone CO2 salvate din 2009
member EERA

Misiunea procompetitiva

Misiunea procompetitivă a companiei noastre se bazează pe premisa fundamentală a legislaţiei în domeniul concurenţei, potrivit căreia concurenţa produce cele mai bune produse şi servicii la cele mai mici preţuri, încurajează eficienţa şi inovaţia şi întăreşte economia în ansamblul ei. Restricţiile asupra concurenţei afectează toate părţile implicate, de la consumatori la angajaţi.

Dorinţa companiei noastre este de a ne asigura că piaţa funcţionează pe baze concurenţiale prin eliminarea restricţiilor nerezonabile asupra concurenţei, prevenind comportamentele anticoncurenţiale.

Greenweee Internaţional are o politică strictă de respectare a legislaţiei în domeniul concurenţei, deoarece credem în competiţia onestă pe piaţă şi ne comportăm ca atare. Nu tolerăm încălcări ale acestei legislaţii de către angajaţii noştri, partenerii de afaceri sau concurenții noștri.

Compania noastră are o politică procompetitivă, angajaţii fiind instruiţi regulat în vederea respectării cu stricteţe a acestei politici. Totodată, ne aşteptăm ca partenerii noştri de afaceri să împărtăşească şi să respecte angajamentul nostru pentru integritate şi conformitate cu legislaţia în domeniul concurenţei.

Comportament corect pe piaţă

Succesul Greenweee Internaţional se bazează pe calitate şi integritate. Modul în care ne comportăm cu clienţii, concurenţii, furnizorii, partenerii de afaceri, angajaţii şi întreaga comunitate construieşte încredere pe termen lung şi determină în ultimă instanţă succesul nostru pe piaţă. Ne comportăm corect cu ceilalţi, nu profităm de avantaje necinstite prin manipulare, tăinuire, denaturare sau alte practici incorecte.

Publicitatea şi practicile de marketing

Greenweee Internaţional prezintă întotdeauna informaţii clare şi corecte către public şi parteneri, despre calitate, preţuri, produse şi servicii. Nu inducem în eroare sau omitem aspecte importante şi nu recurgem la publicitate, practici de vânzare sau de marketing înşelătoare sau care să încalce în vreun fel legea concurenţei.

Relaţiile cu furnizorii şi contractorii

În cadrul Greenweee Internaţional, relaţiile de afaceri cu furnizorii şi contractorii sunt tratate într-o manieră corectă şi echitabilă. Ori de câte ori este posibil, Greenweee Internaţional va asigura oportunităţi competitive pentru furnizori compatibile cu scopurile noastre de a îndeplini aşteptările clienţilor referitoare la calitate, pret şi livrare.
Vă asigurăm că deciziile de achiziţii sunt întotdeauna luate pe principii economice de eficienţă si competitivitate a preturilor. Angajaţii care lucrează cu furnizorii nu trebuie să accepte sau să solicite beneficii personale de la un furnizor actual sau potenţial.

Relaţiile cu clienţii

Succesul nostru de afaceri depinde de abilitatea noastră de a cultiva relaţii durabile cu clienţii. Greenweee Internaţional s-a angajat să trateze clienţii nediscriminatoriu, corect, onest şi cu integritate. Informaţia o furnizăm în mod egal tuturor clienţilor, este exactă şi corectă. Angajaţii nu au voie să prezinte intenţionat informaţii înşelătoare clienţilor sau furnizorilor.

Relaţiile cu concurenţii

Compania noastră promovează concurenţa liberă şi deschisă pe piaţă. Angajaţii nu trebuie să îşi însuşească sau să folosească informaţii confidenţiale ale concurenţilor sau să facă afirmaţii false despre comportamentul sau practicile de afaceri ale acestora.

Anumite înţelegeri cu competitorii sunt interzise per se, în sensul că nu pot fi justificate în nici un fel, indiferent de intenţiile părţilor. Compania noastră nu va tolera sub nici o formă aranjamentele anti-concurenţiale, dorind să concureze pe piaţă sănătos, prin preţ, calitate şi servicii. Conduita noastră se bazează în mod unilateral pe propriile noastre judecăţi referitoare la afaceri. Orice contact cu concurenţii, clienţii sau furnizorii care implică sub orice formă existenţa unei înţelegeri ilegale este evitat cu stricteţe.