greenweee resurse

0338 100 601 Suna-ne pentru mai multe informatii

Peste 1,500,000 tone CO2 salvate din 2009
member EERA

ORDIN nr. 556 din 5 iunie 2006

ORDIN nr. 556 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, ale art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
ministrul mediului si gospodaririi apelor, ministrul economiei si comertului si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit
urmatorul ordin:

Art. 1

(1) Echipamentele electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006 vor avea aplicate un marcaj conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) In cazul in care datorita dimensiunilor echipamentului sau modului de functionare a acestuia aplicarea marcajului pe echipament nu este posibila, marcajul trebuie aplicat pe ambalaj, pe instructiunile de utilizare sau pe o eticheta separata atasata echipamentului electric si electronic.

Art. 2

(1) Orice producator care introduce pe piata echipamente electrice si electronice dupa data de 31 decembrie 2006 este obligat sa se identifice prin aplicarea unei etichete avand un marcaj care va contine numele firmei, codul unic de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice informatie de identificare a producatorului, fara a se confunda cu alt marcaj similar, aplicat anterior datei respective.
(2) Definitia producatorului in sensul prezentului ordin este cea prevazuta la art. 3 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Art. 3

Absenta marcajelor si a etichetelor constituie contraventie si se sanctioneaza conform art. 13 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Art. 4

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
Catalin Florin Teodorescu


ANEXA:

A. Model de eticheta

ord_556_1

Varianta I Varianta IIB. Dimensionarea etichetei

ord_556_2


Simbolul indica faptul ca echipamentele electrice si electronice sunt introduse pe piata dupa 31 decembrie 2006.
Simbolul trebuie sa fie tiparit vizibil, lizibil si durabil.
Simbolul consta dintr-un dreptunghi a carui inaltime (h) este mai mare sau egala cu 0,3 a sau 1 mm, unde "a" reprezinta inaltimea pubelei.
Dreptunghiul trebuie sa insoteasca imaginea pubelei si nu va contine alte informatii sau imagini.
Simbolul trebuie sa respecte relatiile dimensionale din imagine.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 608 din data de 13 iulie 2006