greenweee resurse

0338 100 601 Suna-ne pentru mai multe informatii

Peste 1,500,000 tone CO2 salvate din 2009
member EERA

ORDIN nr. 901/ din 30 septembrie 2005

ORDIN nr. 901/ din 30 septembrie 2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare


In temeiul prevederilor art. 5 alin. (5), (6), (8) si (9) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a
Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,
ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

(1)Distribuitorii de echipamente electrice si electronice sau punctele de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice pot refuza preluarea
acestor deseuri in una din urmatoarele situatii:
a)deseurile de echipamente electrice si electronice prezinta forme evidente de contaminare cu substante chimice periculoase, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001;
b)deseurile de echipamente electrice si electronice prezinta suprafete exterioare periculoase pentru manipulare: parti taioase, ascutite, zimtate, sparturi, subansamble cu diverse grade de libertate, care in timpul manipularii pot produce accidentari.
(2)Distribuitorii de echipamente electrice si electronice sau punctele de colectare mentionate la alin. (1) sunt obligate sa consemneze in scris motivul refuzului si sa il prezinte pe loc persoanei care a depus echipamentul.
(3)O data la 3 luni distribuitorii de echipamente electrice si electronice sau punctele de colectare mentionate la alin. (1) sunt obligate sa prezinte un centralizator care sa cuprinda copiile acestor rapoarte de refuz la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pentru stabilirea masurilor necesare colectarii acestor deseuri.

Art. 2

(1)In vederea reducerii cantitatii de deseuri de echipamente electrice si electronice eliminate ca deseuri municipale nesortate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectiva, posesorii de deseuri de echipamente electrice si electronice aflate in una din situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) le depun la punctele de colectare conform art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
(2)Deseurile de echipamente electrice si electronice mentionate la art. 1 alin. (1) sunt depozitate in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 si ale anexei nr. 3 la aceeasi hotarare si intra in circuitul de valorificare si reciclare doar in conditiile respectarii cerintelor cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

Art. 3

Personalul din punctele de colectare va fi special instruit pentru a identifica si manipula in mod corect deseurile de echipamente electrice si electronice contaminate mentionate la art. 1 alin. (1).

Art. 4

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 910 din data de 12 octombrie 2005
ORDIN nr. 901/ din 30 septembrie 2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare


In temeiul prevederilor art. 5 alin. (5), (6), (8) si (9) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a
Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,
ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:
Art. 1
(1)Distribuitorii de echipamente electrice si electronice sau punctele de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice pot refuza preluarea
acestor deseuri in una din urmatoarele situatii:
a)deseurile de echipamente electrice si electronice prezinta forme evidente de contaminare cu substante chimice periculoase, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001;
b)deseurile de echipamente electrice si electronice prezinta suprafete exterioare periculoase pentru manipulare: parti taioase, ascutite, zimtate, sparturi, subansamble cu diverse grade de libertate, care in timpul manipularii pot produce accidentari.
(2)Distribuitorii de echipamente electrice si electronice sau punctele de colectare mentionate la alin. (1) sunt obligate sa consemneze in scris motivul refuzului si sa il prezinte pe loc persoanei care a depus echipamentul.
(3)O data la 3 luni distribuitorii de echipamente electrice si electronice sau punctele de colectare mentionate la alin. (1) sunt obligate sa prezinte un centralizator care sa cuprinda copiile acestor rapoarte de refuz la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pentru stabilirea masurilor necesare colectarii acestor deseuri.
Art. 2
(1)In vederea reducerii cantitatii de deseuri de echipamente electrice si electronice eliminate ca deseuri municipale nesortate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectiva, posesorii de deseuri de echipamente electrice si electronice aflate in una din situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) le depun la punctele de colectare conform art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
(2)Deseurile de echipamente electrice si electronice mentionate la art. 1 alin. (1) sunt depozitate in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 si ale anexei nr. 3 la aceeasi hotarare si intra in circuitul de valorificare si reciclare doar in conditiile respectarii cerintelor cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

Art. 3
Personalul din punctele de colectare va fi special instruit pentru a identifica si manipula in mod corect deseurile de echipamente electrice si electronice contaminate
mentionate la art. 1 alin. (1).
Art. 4
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 910 din data de 12 octombrie 2005