greenweee resurse

0338 100 601 Suna-ne pentru mai multe informatii

Peste 1,500,000 tone CO2 salvate din 2009
member EERA

ORDIN NR. 66 / 20.01.2006

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ORDIN NR. 66 / 20.01.2006

Privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice


Avand in vedere prevederile art. 3 si 4 din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1225/29.11.2005 si al ministrului economiei si comertului nr. 721/15.12.2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice,
In temeiul art. 5 alin (8) din Hotarârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul

ORDIN

Art.1. Se infiinteaza Comisia de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, denumita in continuare Comisie de evaluare.

Art.2. Se aproba componenta nominala a Comisiei de evaluare astfel:


- Presedinte: Constatin POPESCU Secretar de Stat Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
- Vicepresedinte: Ioan GHERGHES Presedinte al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
- Membrii: Simona VAIDA Consilier in cadrul Directiei Deseuri si Substante Chimice Periculoase din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor


Liliana LINCULESCU Consilier in cadrul Directiei Generale
de Politici Indiustriale din Ministerul Economiei si Comertului


Sabina IRIMESCU Consilier in cadrul Directiei Deseuri si
Substante Chimice Periculoase din Agentia Nationala pentru Protectia Mediului


Ciprian SOAVA Consilier in cadrul Directiei Autorizari si
Legislatie Orizontala din Agentia Nationala pentru Protectia Mediului


Radu CHIRCA Consilier in cadrul Comisiei Nationale pentru
Reciclarea Materialelor din Ministerul Economiei si Comertului

Art.3. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului va aduce la cunostintamembrilor Comisiei mentionata la art.2 prevederile prezentului ordin.


MINISTRUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
SULFINA BA RBU
SECRETAR DE STAT
CONSTANTIN POPESCU

PRESEDINTE ANPM
IOAN GHERHES

DIRECTIA JURIDICA
MONICA RADULESCU

DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
ELENA DUMITRU