Diversitate și incluziune
GreenGroup este un grup de companii cu activitate în
mai multe regiuni din Europa, în țări cu culturi
organizaționale variate.
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: name in <b>/home/sites/greenweee.ro/public_html/wp-content/themes/GreenWee/templates/Diversitate.php</b> on line <b>51</b><br />
Parteneriatele și conexiunile
noastre sunt mărturia poziției
GreenGroup în favoarea
diversității și incluziunii

Angajatori ai unui număr de aproximativ 2000 persoane
din diverse regiuni ale României, Slovaciei și Lituaniei.
Colaborăm cu numeroși parteneri de business de pe întreg mapamondul
cu valori și principii aplicate sustenabil în materie
Avem, zi de zi, experiența diversității sub toate formele ei
derivată din: cultura națională, experiență, studii, aptitudini de leadership, stil managerial și capacitate de muncă, etc.
Beneficiem de suportul partenerilor instituționali
cu reale competențe și responsabilitate organizațională, demonstrate în ceea ce privește diversitatea și incluziunea.
cu vaste principii aplicate în materie de diversitate și incluziune în rândul companiilor din portofoliu.
re_
Principii-cheie ale politicii de
diversitate și incluziune
people
  • Nondiscriminare și tratament egal față de toți colegii, pe baza abilităților și competențelor profesionale.
  • Cultivarea unor relații, dincolo de interesele comerciale, cu diverse comunități și organizații.
  • Crearea unui mediu de lucru incluziv și dezvoltarea unei forțe de muncă definite prin diversitate.
  • Oportunități egale și demnitate indiferent de forma diversității.
Politici de guvernanță
corporatistă
  • Sesiuni de training
  • Proiecte și chestionare de analiză a mediului de lucru
  • Dialog deschis cu angajații pe teme de discriminare
Politici de
nediscriminare
  • Egalitate de șanse la angajare
  • Strategie de recrutare bazată pe echitate și respectarea legilor
recycling
Respectând diversitatea și
incluziunea, GreenGroup se
consideră un câștigător global.
Creăm și menținem un mediu de muncă respectuos, în care
diferențele de vârstă, rasă, naționalitate, religie, gen și orientare
sexuală sunt îmbrățișate și promovate.
Toate vocile
sunt ascultate
Codul
drepturilor omului

În calitate de companie de top ce acționează în
domeniul reciclării, GreenGroup își asumă, ca parte
a ativitații sale, responsabilitatea în ceea ce privește
respectarea drepturilor omului și a drepturile sociale
recunoscute pe plan internațional.

GreenGroup, având în vedere
responsabilitatea sa:
Respectă diversitatea culturală, etică, socială, politică și legislativă a națiunilor și a societăților în care operează
Respectă normele, directivele, standardele recunoscute la nivel internațional
Satisface nevoile contemporane într-o manieră echilibrată din punct de vedere social, economic și ecologic, având în vedere protecția condițiilor de viață și de muncă ale generațiilor viitoare
Se angajează să respecte și să promoveze drepturile omului și drepturile sociale în ceea ce privește responsabilitațile ce decurg din schimbările legislative în domeniu
Valorile ce stau la
baza succesului
Calitate
Integritate
Excelență
Respect
Principii de bază
Obiectiv, domeniu
de implementare
și modificări
GreenGroup și companiile sale respectă
legile aplicabile și standardele
internaționale de a nu încălca Drepturile
Omului.
GreenGroup se asigură de
implementarea Codului Dreptului Omului
și a Principiilor Sociale în cadrul tuturor
companiilor deținute.
Acest Cod este revizuit periodic în lumina evoluțiilor naționale
și internaționale și, în acest context, el poate fi modificat
(dacă se consideră necesar).
gunoaie
Comunicare și
transparență
În ceea ce privește principiul transparenței, GreenGroup se
angajează să comunice progresul sau informațiile privind
observarea și punerea în aplicare a Codului Dreptului Omului
și a Principiilor Sociale în toate activitățile sale, părților
interesate, interne și externe.
hands-2