inapoi

Economia reciclării Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice(DEEE)

Economia reciclării Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice ( DEEE ) - studiu realizat de United Nations University, publică deficiențele modelului actual de business în domeniul reciclării, oferind o imagine de încredere în ceea ce privește costurile operaționale ale reciclării conforme a DEEE-urilor și paralela cu o colectare informală și consecințele ecologice și economice pe care le are asupra societății. 13 membri EERA, 27 de fabrici de tratare din 13 țări, cu un volum total raportat de 465.000 tone, din date furnizate după anul 2016 au contribuit la acest studiu.

Directiva UE pentru DEEE-uri a intrat în vigoare în 2003, iar în 2015 aproximativ o treime din volumul total de echipamente electrice și electronice (EEE) care a fost introdus pe piață (POM) a fost raportat ca fiind colectat și tratat în conformitate cu prezenta directivă.

Diferiți factori afectează funcționarea pieței de colectare și tratare a DEEE, în special:

1. Valoarea pozitivă intrinsecă a anumitor produse / componente DEEE,

2. Volatilitatea prețurilor materiilor prime care rezultă din tratare, costurile generate de respectarea cerințelor legale în domeniul logisticii, depoluării și muncii;

3. “Colectarea informală”  pe scară largă a produselor, a componentelor și materialelor, care împiedică calitatea generală a tratării.

Unii factori sunt direct legați de o dinamică ce nu se află sub controlul industriei de reciclare sau a actorilor implicați în etapa scoaterii din uz (cum ar fi valoarea de piață a mărfurilor sau compoziția materială a produselor), în timp ce alții sunt direct legați de respectarea cerințelor legale și distorsiunile care se produc pe piață.

Mulțumim  EERA Association pentru acordul traducerii în limba română a studiului.

Deschideți studiul complet pentru rezultate și recomandări

Read here all outcomes of this study and recommendations given by UNU.