inapoi

Reciclăm conform standardelor WEEELABEX

Compania a început anul cu dreptul şi suntem mândri să va anunţăm că fabrică noastră deţine din luna decembrie 2015 certificarea WEEELABEX, singurul certificat european ce stabileşte un set de reguli privind colectarea, logistică şi tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE).

 

Marius Costache, Director Executiv Greenweee International, declară: ”Standardul  implică o monitorizare de mare acurateţe a tuturor activităţilor de tratare efectivă şi a proceselor colaterale implicate, fie că e vorba despre protecţia sănătăţii lucrătorilor, protecţia mediului sau siguranţă ocupaţională. Noi ne-am aliniat procedurile de lucru interne cu modelul WEEELABEX şi am obţinut astfel certificarea, o recunoaştere internaţională a performanţei în domeniul tratării şi reciclării DEEE-urilor”.

Procesul de certificare a început în septembrie 2015, când au fost auditate toate procesele de management, mediu, siguranţă şi securitate în muncă, verificându-se conformitatea cu cerinţele legale şi documentaţia. De asemenea, auditul a mers în paralel pe partea de producţie, unde au fost analizate toate instrucţiunile de lucru, fişe tehnice ale produselor şi fiecare flux de tratare. Scopul auditului a fost de a verifica conformitatea cu cerinţele de procesare ale DEEE-urilor.

 

În urma auditului efectuat de către auditori aleşi din cadrul organizaţiei Weelabex şi după rezultatul pozitiv al testelor de lot oficiale a fost emis raportul de audit cu propunerea pentru certificare.

 

Astfel, începând cu decembrie 2015 suntem singură fabrică din România care primeşte certificarea WEEELABEX pe două tipuri:
Tip 1. Pentru fluxurile de tratare a echipamentelor de mari dimensiuni (LargeDomesticAppliances) şi tuburi catodice (CRT) compania a obţinut certificarea că operatori de tip 1 – dezmembrare manuală pentru LDA şi CRT.
Tip 2.       Pentru fluxul de echipamente mixte (SmallHouseholdAppliances) compania a obţinut certificarea de tip 2 – tratare mecanică (shredder) pentru echipamentele mixte.

 

Pentru fluxul de echipamente cu schimbare de temperatură suntem în curs de certificare, fiind o activitate cu un specific tehnic mai ridicat, care necesită realizarea de teste de performanţă.

 

Certificatul este disponibil pe pagina noastră web şi poate fi găsit în lista operatorilor autorizaţi, pe site-ul WEEELABEX. http://www.weeelabex.org/conformity-verification/operators/