inapoi

GreenWEEE- operator certificat WEEELABEX și pentru fluxul de tratare echipamente cu schimbare de temperatură (CFA)

Începand cu luna iulie 2016, în urma unei evaluari tehnice complexe, compania primește și certificarea pentru fluxul de echipamente cu schimbare de temperatură (CFA) Tip 1 și tip 2, devenind singura din România și una din puținele din Europa cu licența de operare WEEELABEX de acest tip.

 

Compania este deținătoarea certificatului WEEELABEX din 2015, ca operator de tip 1 si tip 2 pentru fluxurile de lucru de echipamente de mari dimensiuni (LDA), echipamente mixte (SHA) și tuburi catodice (CRT). Certificarea WEEELABEX garantează că toate deșeurile de echipamentele electrice și electronice care ajung în fabrica GreenWEEE vor fi prelucrate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Punerea în aplicare a acestor standarde confirmă faptul că GreenWEEE oferă o bună calitate pentru materiile prime secundare rezultate prin reciclare, folosind tehnologii și procese sustenabile, cu impact minim asupra mediului înconjurător. Acreditarea este recunoscută la nivel mondial, iar certificatul eliberat de catre WEEELABEX este recunoscut și acceptat de către organizația EPEAT*.

 

Din punct de vedere tehnic, certificarea pentru fluxul CFA, a însemnat în primă fază efectuarea testului de lot (batch test) pentru fluxul respectiv.Testul evaluează procesele de tratare în ansamblu, incluzând dezmembrarea și eliminarea ulterioară a componentelor și substanțelor periculoase, recuperarea eficientă a fracțiilor rezultate din tratare, prin evaluarea gradului lor de valorificare și reciclare, cât și performanța la minimizarea pierderilor de proces.

 

Faza a doua are a necesitat o mai mare complexitate tehnică, fiind evaluată capacitatea instalației de tratare, de a recupera agentul de răcire și expandare, o condiție esențială pentru a se asigură protecția mediului înconjurător și sănătatea operatorilor implicați în proces.
Certificarea se obține doar în condițiile în care atât testul de lot cât și testele de performanță au fost validate.

 

*EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) este un sistem de clasificare care ajută cumpărătorii din sectorul public și cel privat să evalueze, compare și selecteze anumite echipamente electrice în funcție de efectul acestora produs asupra mediului înconjurător.